Voorwaarden

Wij hanteren de Uniforme Voorwaarden Horeca, welke u vindt op www.khn.nl