Voorwaarden

Wij hanteren de Uniforme Voorwaarden Horeca, welke u vindt op www.khn.nl

Wanneer een reservering voor uitsluitend logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor één of meer individuen gelden voor annulering van die reservering de volgende percentages van de reserveringswaarde die door de klant betaald moeten aan het horecabedrijf (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen):

Bij annulering:

Meer dan 1 maand voor de ingangsdatum 0%

Meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum 15%

Meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum 35%

Meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum 60%

Meer dan 24 uur voor de ingangsdatum 85%

24 uur of minder voor de ingangsdatum 100%